Tuesday, 18/01/2022 - 07:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Bá

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong ngành Giáo dục tỉnh Bình Định

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày  10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục tỉnh với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt toàn diện nội dung Kết luận số 02-KL/TW, Chỉ thị số 47-CT/TW và Kế hoạch số 60/KH-UBND bằng hình thức phù hợp.

              
                           Tập huấn kiến thức PCCC&CNCH cho cán bộ, công chức cơ quan Sở GD&ĐT
          2. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tích cực phòng ngừa, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Người đứng đầu cấp ủy, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng chức trách, nhiệm  vụ để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng,  mất  an toàn về phòng cháy, chữa  cháy tại địa bàn, cơ sở.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
          4. Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở. Phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
          5. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 47- CT/TW, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/3/2016, Kế hoạch số 60/KH-UBND. Phấn đấu toàn ngành Giáo dục tỉnh không xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 23
Tháng 01 : 815
Năm 2022 : 815